Dlaczego organizujemy tę akcję?

Właśnie ruszyła akcja Ratuj Swoje Pieniądze, która ma na celu skłonienie wielu Polaków do przeniesienia ROR oraz depozytów do bezpiecznych banków spółdzielczych. Zagraniczne banki komercyjne, które obecnie w głównej mierze przechowują często dorobek życia wielu Polaków, w naszym przekonaniu ani nie są bezpieczne, ani wiarygodne.

Mamy uzasadnione obawy, że depozyty naszego społeczeństwa mogą zostać przejęte przez zagranicznych właścicieli banków, którzy wkrótce ogłoszą niewypłacalność oraz upadłość.

Skutkiem akcji ma być repolonizacja banków oraz uniezależnienie się od zagranicznych podmiotów finansowych bezlitośnie drenujących naszą gospodarkę oraz zubażających polskie rodziny.

Nazwa akcji: Bezkosztowa Repolonizacja Banków

Skutek akcji: likwidacja, upadłość lub przejęcie banków zachodnich przez banki z kapitałem polskim

Sposób przeprowadzenia akcji: przenoszenie rachunków bankowych z banków z kapitałem zagranicznym do banków polskich (tj. Banku Pocztowego i Banków Spółdzielczych, za wyjątkiem SKOKów)

Najbardziej bolesne dla banków jest przenoszenie rachunków ROR, ponieważ konta depozytowe oprocentowane (lokaty) w warunkach obecnej deflacji przynoszą bankom straty.

Sposób postępowania: otwórz rachunek ROR w dowolnym polskim banku, najlepiej przelej swoje oszczędności na nowy rachunek w polskim banku spółdzielczym. Możesz równocześnie zlikwidować swój rachunek w banku zachodnim lub po prostu zaprzestać jego używania.

Efekt: ponieważ wskaźniki wypłacalności banków kształtują się na poziomie 8 do 12%, to wycofanie depozytów o wartości 5% stawia banki w stan niewypłacalności, czyli bankructwa. Masowo przeprowadzona akcja znacznie przyspieszy ten proces.

Skutki: osoby posiadające w upadającym banku depozyty do kwoty 100 000 euro są ubezpieczone Bankowym Funduszem Gwarancyjnym i swoich depozytów nie utracą. Osoby mające w bankach depozyty wyższe, muszą liczyć się z częściową utratą oszczędności oraz z oczekiwaniem na ich wypłatę, co wynika z postępowania upadłościowego.

Jesteśmy ZmianąInicjatorem akcji jest Fundacja Jesteśmy Zmianą. Zachęcamy wszystkie organizacje społeczne, szczególnie tedziałające przeciwko przemocy finansowej w Polsce, przeciwko Sądom, Komornikom, Windykatorom do przyłączania się do akcji, do drukowania własnych ulotek i propagowania ich, do umieszczania informacji na własnych stronach internetowych. Zachęcamy także do współpracy Blogerów i osoby posiadające własne strony internetowe. Przesyłajcie nam własne materiały, które my będziemy umieszczać na naszej stronie.

Zachęcamy się do kliknięcia „przyłącz się

Lista banków spółdzielczych dostępna jest tutaj: bs.net.pl

Izabela Litwin w wywiadzie przeprowadzonym przez Porozmawiajmy TV mówi o polskiej bankowości oraz o naszej akcji.