BANKI ZAPOMNIAŁY O SWOJEJ SŁUŻEBNEJ ROLI

Zapomniały, że to od nas klientów zależy nie tylko ich dochód ale i byt, co oświadczył przedstawiciel Związku Banku Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz i potwierdził w licznych wywiadach Prezes NBP Marek Belka. Repolonizacja przez wykupienie tych banków byłaby bardzo kosztowna ponieważ w żadnym kraju europejskim banki nie są w stanie osiągać tak wysokich zysków jak w Polsce. Zarówno wysokość odsetek od kredytów, jak i wszelkie opłaty są znacznie wyższe niż w krajach, w których znajdują się banki matki. Nikt nie pozbywa się złotego jabłka.

Arogancje i pazerność banków możemy ukrócić tylko my – klienci. Będąc świadomym faktu, iż wskaźnik wypłacalności banków waha się od 8 do 12% możemy bardzo łatwo zachwiać stabilnością  dowolnego banku. Zarówno działającego w Polsce samodzielnie jaki i banku, którego spółka matka znajduje się poza granicami.

Wystarczy przenieść nasze ROR-y do banków polskich, tj. Banku Pocztowego, jak i banków spółdzielczych, jedynych banków komercyjnych pozostałych w rękach polskich. Z operacji trzeba wykluczyć SKOK-i.

Wycofanie nawet 5% wartości depozytów jest w stanie zachwiać każdym bankiem.

Prezes NBP Marek Belka oznajmił, że w takiej sytuacji banki ratowały spółki matki, a banki działające w Polsce samodzielnie musiałby ratować Narodowy Bank Polski. Takie działanie wydaje się zbędne, nie ma bowiem powodu, by ratować banki zachodnie. Natomiast liczenie, że spółki matki ratować będą polskie spółki jest bezpodstawne, gdyż prawie wszystkie banki matki znajdują się w bardzo  trudnej sytuacji finansowej. Zyski osiągane przez polskie banki mają wielkie znaczenie dla utrzymania ich bytu.

Na polski rynek finansowy powinny wejść banki komunalne tworzone przez samorządy terytorialne.

Przystąpienie do bezkosztowej repolonizacji banków jako akcji obywatelskiej nie może wywołać  żadnych reperkusji prawnych, ani międzynarodowych.

Na koniec warto przypomnieć stanowisko przedstawiciela ZBP (rzekomo polskich), że przystąpienie Polski do strefy euro byłoby dla banków bardzo niekorzystne, ponieważ straciłyby możliwość tak głębokiego jak obecnie drenażu rynku finansowego. Równocześnie musiałby zostać zmodyfikowane bardzo jednostronnie sformułowane umowy kredytowe.

Zachęcamy wszystkich uczestników naszego przedsięwzięcia do dołączanie własnych postulatów mających na celu przeciwdziałanie przemocy finansowej. Dotyczy to w szczególności banków, parabanków, Komorników, e-Sądów, Windykatorów.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *